CLIENT

Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)

PROJECTE

Institut Català de les Empreses Culturals

SERVEI

Campanyes culturals, Estratègia digital i creació de continguts

  • Posicionament de l’ICEC com a perfil de referència dins l’entorn cultural català
  • Una imatge sòlida i identificativa

L’Institut Català de les Empreses Culturals és l’organisme que pertany a la Generalitat de Catalunya i s’encarrega d’assessorar i impulsar les empreses i professionals de la cultura, els quals treballen en el marc geogràfic i administratiu de la comunitat, independentment de la seva disciplina.

Des d’Oh la là! Comunicació ens encarreguem de desenvolupar l’estratègia de marketing i branding que serviria de base per construir la imatge en línia de la marca. Una imatge especialment orientada al públic B2B, amb certes picades d’ullet dirigides al públic general.

ALTRES PROJECTES SIMILARS

ALTRES PROJECTES SIMILARS