CLIENT

Hotel Negresco Princess

PROJECTE

Negresco Restaurant y Negresco Cocktail Bar

SERVEI

Estratègia digital i creació de continguts

  • Creixement de les xarxes en un 50% durant els primers sis mesos de col·laboració
  • Perfil de seguidors afí al target de la marca
  • El Negresco Restaurant es col·loca a la categoria Insider d’El Tenedor, reservat als restaurants més ben valorats pels clients
  • Posicionament del Negresco Restaurant i el Negresco Cocktail Bar dins del món foodie i lifestyle de Barcelona

Com a agència de comunicació de l’Hotel Negresco Princess, Oh la là! Comunicació gestiona també la personalitat online de l’Hotel, així com dels seus dos vessants: el Negresco Restaurant i el Negresco Cocktail Bar.

Tenint en compte el core business de la marca, a més de les particularitats i el target dels dos serveis, es desenvolupa un pla d’estratègic de social media que uneix l’inbound marketing i l’influencer marketing i que incideix, directament, en el target del Negresco: el públic local de Barcelona.

ALTRES PROJECTES SIMILARS

ALTRES PROJECTES SIMILARS