comunicación_interna

Probablement hauràs sentit a parlar de la comunicació interna, una de les branques de la comunicació corporativa que actualment més interès està generant. Si bé altres àmbits de la comunicació en una empresa tenen dècades de trajectòria, com les relacions públiques o la comunicació externa, la comunicació interna és una disciplina relativament nova i amb un gran futur.

A mig camí entre els recursos humans i el departament de comunicació, la comunicació interna és el tipus de comunicació dissenyat per a transmetre al client intern, el treballador, tant els missatges corporatius com els projectes de l’empresa i, a més, per fomentar en els treballadors valors com la integració en un equip de treball, la identitat corporativa i el sentiment de pertinença a l’empresa.

Abans de seguir llegint, és important comprendre la clau de la qüestió: la diferència entre informació i comunicació. El concepte d’informar situa els diferents empleats d’una empresa en una relació jeràrquica vertical, de manera que la direcció decideix i el treballador actua. Comunicar implica l’acte de recepció de la informació i també de donar una resposta. Per tant, comunicar implica un diàleg, un feedback de baix cap a dalt capaç de fer arribar a la direcció les propostes de millora, felicitacions i suggeriments dels empleats.comunicación interna

Què és la comunicació interna?

Com assenyala la professora Sara Montiel Bach, experta en marketing online, “la comunicació interna és salut per a tota empresa”. Es tracta d’una filosofia per orientar l’acció empresarial cap a la meta d’integrar a tots els treballadors d’una empresa i de crear un entorn de treball propici per augmentar l’eficiència del treball i aconseguir el benestar dels empleats. La comunicació interna és, per tant, una eina estratègica que ha d’orientar els seus propòsits d’acord amb els objectius globals de la companyia, les accions de la qual han de ser conegudes per tots els empleats. Recorda que la gestió de la comunicació interna ha de ser assumida per, almenys, un responsable dedicat a aquesta tasca.

Tingues en compte que sempre es comunica. Una política de no comunicació interna també és una font d’informació per a l’empleat, generant distància emocional amb l’empresa i afavorint la possibilitat de l’aparició del rumor i les especulacions, grans enemics de les empreses. És possible que la filosofia de l’empresa, els seus valors, projectes i horitzó de futur siguin coneguts pels alts càrrecs de l’empresa. El repte i missió principal de la comunicació interna és estendre aquest coneixement als càrrecs intermedis entre direcció i treballadors i als mateixos treballadors, que es convertiran en ambaixadors de marca.

comunicación interna

Comunicació interna en 3 objectius:

La comunicació interna persegueix diversos objectius, però hem seleccionat aquests tres que capten el missatge principal:

  • Informar: és una de les missions principals. Es tracta d’una acció determinant perquè els treballadors coneguin la filosofia, els valors, l’estratègia i els reptes de l’empresa. També és important transmetre transparència als treballadors, deixant clar a través de la política de comunicació interna que els empleats són una part imprescindible de l’equip i que, per tant, tenen dret a conèixer.
  • Implicar: el fet d’involucrar a tots els membres de l’empresa i d’oferir espais de comunicació entre ells (horitzontal) i amb els seus superiors (comunicació ascendent) implica fomentar la percepció de projecte comú.
  • Escoltar: com ja hem esmentat, el procés de comunicació implica una resposta de l’oïdor, un procés de feedback. A través del diàleg, una empresa pot construir un entorn de treball i un projecte tenint també en compte la visió de tots els empleats, que ofereixen una experiència plural i especialitzada.

comunicació interna

Propostes de comunicació interna:

Actualment existeixen diferents tendències de comunicació interna, encara que totes coincideixen en la necessitat d’integrar les oportunitats que ofereixen les noves tecnologies per agilitzar, democratitzar i facilitar el contacte i el flux d’informació entre els diferents empleats i entre els treballadors i l’adreça. Tradicionalment, els mitjans per comunicar a nivell intern eren bastant simples: tauler d’anuncis, circulars o comunicats, reunions informatives i, amb el pas dels anys, els correus electrònics.

Avui dia, la majoria d’empreses s’han modernitzat i han afegit a aquests procediments tradicionals algunes altres propostes més innovadores. Per exemple, un kit de benvinguda (welcome pack) per a un empleat que s’acaba d’incorporar és una pràctica interessant. Més enllà del manual corporatiu amb els objectius externs de l’empresa, és convenient que el treballador entengui també els projectes, dinàmiques i polítiques internes de la companyia. A més, es pot incorporar també informació útil com els horaris per a les pauses, les parades de transport públic properes, un organigrama de l’empresa o el contacte dels seus companys.

Una altra proposta que et recomanem és l’elaboració d’una intranet, és a dir, una pàgina web interna per als empleats de la companyia que et permeti transmetre informació rellevant als empleats i establir un canal de comunicació entre empleats i entre treballadors i adreça.

A més, et recomanem que treballis en l’accessibilitat a la informació i a la possibilitat de comunicar-se dels empleats de forma efectiva. Així, pots crear un correu electrònic perquè els treballadors manin els seus dubtes sobre l’organització i les seves propostes de millora (o per fer arribar l’enhorabona per l’èxit d’algun projecte!)

Comunicació interna

Consells per a una comunicació interna eficaç:

Si vols implementar una cultura de comunicació interna en la teva empresa o aprecies els suggeriments per millorar la política de comunicació que ja apliques. Aquests són els nostres consells:

  • Comunicació multidireccional: la comunicació d’una organització és multidireccional (ascendent, descendent i horitzontal) i el feedback i la participació dels empleats són molt habituals en el dia a dia. Així que et recomanem no escatimar en impulsar canals, mitjans i suports diferents per gestionar correctament tota la informació emesa i rebuda
  • Talent i capital humà: les empreses són bàsicament equips de persones que treballen amb un mateix objectiu. Si ets capaç de mantenir una comunicació interna eficaç, els empleats se sentiran més vinculats al projecte i possiblement desenvoluparan la seva carrera professional en la companyia.
  • Comunicació online: pots optimitzar la comunicació interna gràcies als beneficis que aporten les noves tecnologies. A través de xarxes socials internes, per exemple, els treballadors poden intercanviar fotografies o comentaris en el seu temps lliuro.
  • Reiteració i coherència: és important que tots els empleats coneguin els valors de l’empresa, així com la missió i la visió de futur. Intenta que aquests conceptes estiguin presents en totes les comunicacions que s’estableixin i mira de donar continuïtat a aquests valors.
  • Fusió: tradicionalment, les empreses han estat fragmentades en departaments independents, que desconeixien els projectes i objectius dels altres. Per això, et recomanem que deixis aquesta idea fragmentària de l’empresa i que estableixis la comunicació per interconnectar els diferents departaments i empleats.

Esperem que el que t’hem explicat et resulti interessant i… si necessites ajuda,  ja ho saps, sempre pots comptar amb Oh la là! Comunicació 😉