CLIENT

Nutraceuticals

PROJECTE

Imatge corporativa de la nova fira internacional de productes nutracèutics i funcionals Nutraceuticals

SERVEI

Estratègia de marketing i branding

  • Alt percentatge d’acceptació de la imatge per part del públic final
  • Alt percentatge d’engagement a la web i la newsletter

A Oh la là! Comunicació sabem que quan es treballa amb temes mèdics i/o alimentaris, és bàsic saber trobar el punt mitjà entre el disseny atractiu i funcional.

En el cas de la imatge corporativa de Nutraceuticals, es desenvolupa una nova imatge corporativa que transmet la serietat d’una fira professional internacional, però sense oblidar-nos del públic final, que és una part important dels visitants de la fira.

ALTRES PROJECTES SIMILARS

ALTRES PROJECTES SIMILARS