CLIENT

Diputació de Barcelona

PROJECTE

BCN Smart Rural

SERVEI

Estratègia de marketing i branding

  • Transmissió dels valors del projecte a través de materials gràfics
  • Gran acollida per part dels pagesos i agricultors vinculats als territoris

BCN Smart Rural neix amb l’objectiu d’implementar una estratègia intel·ligent de desenvolupament agrari al rural de Barcelona. Un projecte recolzat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la UE, dins del programa FEDER de Catalunya 20014-2020.

En aquest context, la Diputació de Barcelona compta amb Oh la là! Comunicació per al desenvolupament de materials lligats a dos dels espais metropolitans vinculats al projecte: Parc Rural de Montserrat i Espai Agrari Baixa Tordera.

ALTRES PROJECTES SIMILARS

ALTRES PROJECTES SIMILARS