Què són les relacions públiques? Per a què serveixen?… Són qüestions que sovint es presenten en el món laboral i de gestió empresarial. Poques persones són capaces de respondre-les i ser conscients de la importància que tenen per als seus negocis.

En un post anterior ja vàrem parlar de les relacions públiques i el MWC, però què són exactament les relacions públiques i què poden aportar a la teva empresa?

T’ho expliquem molt ràpidament!

A partir de les relacions públiques, s’articulen i funcionen les altres disciplines de la comunicació: La publicitat i el màrqueting, ja que sense la capacitat de convicció que posseeixen les relacions públiques, la publicitat no podria seduir, ni el màrqueting vendre.

Cada vegada es dona més importància al QUÈ abans que al PER A QUÈ d’un producte o servei. Valorem amb més força el renom de la marca que la seva utilitat o funcionalitat. Això es respon de forma paral·lela a que les marques i els productes cada vegada tinguin més definit el seu storytelling, i en aquest procés de comunicació, el que te més pes és el que diguin les altres persones de tu. Aquí és on treballen les relacions públiques, ja que són les encarregades de construir una reputació de marca que aconsegueixi augmentar les crítiques positives cap a una marca, millorar el seu storytelling i en conseqüència, seduir amb més força (publicitat) i aconseguir millors beneficis (màrqueting).

La premisa més important de les relacions públiques és fer-ho bé i fer-ho saber. Aquesta ens diu que quan es du a terme un campanya de relacions públiques, en primer lloc, és necessari que es faci de manera molt panificada, estudiada, minuciosa i coherent. Seguidament, cal difondre el missatge, fer-lo saber i comunicar-lo de la manera més efectiva possible, evitant que el missatge pugui ser entès de forma errònia o negativa.

Conseqüentment, el més important per a una marca a l’hora de comunicar-se amb els seus públics és seguir una estratègia coherent i homogènia en tots els àmbits, pa

rtint d’un pla de comunicació ben estudiat i definit en base als objectius que es pretenen adquirir. Cal tenir en compte que en els temps digitals en els que ens trobem, és necessari que aquesta comunicació es treballi tant en canals online com offline. És més!, les millors campanyes de relacions públiques dels darrers anys han tingut participació de les xarxes socials o internet.

Tips per a una campanya de RP efectiva:

 

  • Un responsable, una agència o departament intern de comunicació que s’encarregui exclusivament de dur-ho a terme.

  • Fer-ho en el moment adequat i amb els objectius clars.

  • Definir molt bé els públics als quals es vol dirigir el missatge.

  • Aplicar-hi creativitat per a destacar per damunt de la competència i fer-ho de forma respectuosa, i per reinventar el missatge al llarg del temps.

  • Campanya 360º, és a dir, que cobreixi el màxim nombre de canals de comunicació possibles.

  • Amb resultats mesurables per a poder conèixer l’efectivitat de la campanya i saber si s’han assolit els objectius.

 

En conclusió, sempre s’ha de tenir en compte les relacions públiques a l’hora de comunicar qualsevol avenç, canvi o missatge que es vulgui transmetre. Per tant, és un procés que s’ha de mantenir constant.

Tanmateix, no sempre és necessari fer-ho amb la mateixa intensitat i s’ha de saber trobar l’equilibri just entre les tasques de continuïtat i recordatori de marca, de les tasques principals i clau per a la comunicació de la marca i les seves accions.

A Oh la là! Comunicació, ens encarreguem de treballar tots els aspectes de les relacions públiques dels nostres clients per tal de millorar la seva comunicació, fomentant una reputació positiva i potent en el mercat.

Ara ja ho saps, les relacions públiques són claus per al teu negoci… no les passis mai per alt!