Falta poc perquè marxem de vacances però no volem marxar sense deixar-vos deures per tal que durant aquestes fantàstics dies de relax pogueu pensar i idear tots aquells plans que el dia a dia no us deixa avançar.

Us hem preparat un post resumint al màxim els passos a seguir per tal de convertir-vos en els reis del social media! I què és això exactament? Doncs consisteix en l’organització, planificació i adequació dels diferents mitjans socials que tenim al nostre abast per aconseguir els objectius que la nostra empresa necessita.

Aquí 7 punts a tenir en compte a l’hora d’elaborar un Pla de Social Media.

Som-hi!

1. Auditoria

Abans de fer res de res (wait!), s’ha d’investigar fins a l’últim detall sobre què fa la nostra competència; el nostre entorn (quant a temes legals, polítics…); a qui segueix el nostre consumidor, en quines xarxes socials està present, què li agrada, etc.; s’han de trobar els prosumidors i influencers amb qui podem cooperar per un bé mutu i; finalment, però no el menys important, el posicionament de la nostra empresa, els recursos dels quals disposa, el know-how, el seu web actual (debilitats i fortaleses), etc.

No t’espantis, aquest és el procés més llarg i elaborat però un cop ho tinguis tot ben detallat tota la resta del teu pla de Social Media vindrà rodat.

2. Definició de la meta

S’ha de tenir clar on es vol arribar, el temps que et marques per arribar-hi i, sobretot, que com millor definida, menys possibilitat d’error. Generalment n’hi ha de dos tipus: la meta de branding (ex. posicionar el nostre web en primer lloc del cercador) i la meta econòmica. Habitualment la segona prové de la primera, ja que la reputació fa incrementar l’economia de la nostra empresa.

3. DAFO

És primordial en un pla de comunicació, de qualsevol tipus, elaborar un DAFO. En l’àmbit digital consisteix a veure en quina xarxa social sóc fort, en quina feble; si tinc heaters i, per tant, amenaces; quines oportunitats tenim, com per exemple l’interès i el coneixement d’elaborar un pla de social media – aquesta la teniu segur;)

4. Objectius

A partir de tot l’anàlisi que has fet, ja pots establir els teus objectius. Recorda que han de ser realistes! Sovint ens emocionem i establim objectius que ni el CEO de Coca Cola es plantejaria…

En aquest pla, els objectius giren entorn de les interaccions que vols aconseguir en un determinat termini de temps, els seguidors o transformar els seguidors actuals en consumidors del teu producte.

5. Estratègia

Quin camí prendrem? Una vegada tenim clar què volem aconseguir, és el moment de mirar la possibilitat que tenim d’abastar-ho. Les estratègies es fixen com el camí del qual no ens hem de desviar i ens informen de quins passos seguir. Recordeu que cada objectiu té vàries estratègies i que es complementen entre si.

Per exemple, un objectiu és aconseguir nous clients, doncs elaborarem estratègies de promoció i vendes, estratègies de màrqueting d’atracció, etc.

6. Accions (pla de continguts)

Ja hem arribat a la part més pràctica del nostre pla, on s’han de concretar cada una de les accions que necessitem portar a terme per posar en marxa les estratègies que hem detallat. El millor que pots fer és realitzar una planificació específica per cada canal social, ja que has de tenir en compte tres factors primordials:

  • Les característiques de cada xarxa social
  • Els objectius marcats
  • Quin segment del teu target es troba en cada xarxa social i què busca

 

Un cop tens tot això definit ja pots començar a unir tots els detalls sobre les accions i campanyes concretes que organitzem temporalment en el nostre calendari, com per exemple ofertes puntuals, concursos. Tanmateix, has de tenir en compte l’estratègia de màrqueting d’atracció en què crees continguts originals, comparteixes i comentes posts d’altres usuaris, etc.

7. Establiment i mesura de les KPIs

Un cop està tot en marxa, necessites conèixer el grau d’abast que estan tenint les teves accions per a poder saber quina repercussió i quin percentatge d’èxit estan tenint en cada objectiu proposat. Per això has de definir els KPI (key performance indicator), que serveixen per mesurar fins on puc arriar i com utilitzo els meus recursos.

Els KPIs poden ser quantitatius o qualitatius i estan compostos generalment per :

  • Visibilitat i audiència
  • Actitud i sentiment
  • Influència i autoritat
  • Resposta i conversió
  • Valor i retorn: qualitativa i quantitativa.

 

Aquí tens un exemple: 2 like FB + 3 coment. FB + 3 retweet + 1 (altres interaccions en XXSS)

 

Com ho veus? T’animes a dissenyar el teu pla de Social Media?