Anna Parnau

Carta oberta als periodistes (que tracten amb agències de comunicació)