CLIENT

Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya

PROJECTE

Inauguració del Centre de Documentació de Serveis Socials DIXIT Vic

SERVEI

Esdeveniments creatius

  • 100% d’assistència i participació

El Centre de Documentació de Serveis Socials neix amb l’objectiu de potenciar la difusió i la generació de coneixement en l’àmbit de relacions socials i els drets de la ciutadania. Aquest centre de documentació, impulsat pel Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya en col·laboració amb la Universitat de Vic, s’inaugura el 2009 amb un acte coordinat per Oh la là! Comunicació i presidit per l’Hble. Sra. Carme Capdevila, la aleshores consellera d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya.

ALTRES PROJECTES SIMILARS

ALTRES PROJECTES SIMILARS